Khóa học tập trung phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Được chia theo từng chủ đề, chương trình học bám sát vào các nội dung quan trọng của kỳ thi IELTS. Sự đa dạng trong dạng bài, phong phú trong chủ đề giúp học viên nắm vững các tất cả các kiến thức cần thiết để đạt được Band 5.5+

Video Image

Xem trước khóa học

  • Bài giảng 10
  • Bài trắc nghiệm 5
  • Thời lượng 2 tháng
  • Học sinh 20
  • Đánh giá cuối kỳ